1
Mijn excuus
2
Onze godsdienst
?>

MIJN EXCUUS   Mijn excuus, eerwaarde theologen, voor mijn toon die niet met het purper van uw toga’s strookt.   Ik lig te woelen en te draaien in de sponde van mijn stijl, zoekend in welke houding ik mij prettig voel, één die noch te godvruchtig noch te zeer werelds is.   Het moet eenLees verder..

Lees meer

  ONZE GODSDIENST Onze godsdienst putten we uit ons erbarmen met de mensen. Ze zijn te zwak om te leven zonder goddelijk ontfermen. Te zwak om het knarsend draaien van de helse wielen aan te horen. Wie van ons kan zich verzoenen met een beeld zonder één stem van mededogen, erbarmen of begrip? Mens-zijn wilLees verder..

Lees meer