1
G
?>

  G   G, ik schreef een vers over jouw gezicht, dat het zo afwezig was, ik vergeleek het met water waarin ik het gezicht zag van een paard, en toen ik opkeek was de overkant verlaten. Ik vergeleek het met de wind waarin ik de adem hoorde van een dode hond, en toen ikLees verder..

Lees meer