1
Uitdagend Proefschrift
?>

Uitdagend proefschrift In 2003 promoveerde de emerituspredikant J. Kronenburg op een proefschrift getiteld: Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde reformatorische kerk (584 blz.). De dissertatie verscheen in de reeks IIMO RESEARCH PUBLICATIONS (nr. 62) uitgegeven door Uitgeverij Meinema in Zoetermeer. Er is alle reden de auteur – zij hetLees verder..

Lees meer