1
Drij coninghen avond
?>

  DRIJ CONINGHEN AVOND Waer is Gods eenigh Kind, dat ick ’t aenbidden magh? O, wijsen, wijst mij ’tpad. ’ksie duijsend Sterren proncken Maar geene die mij leid’ als met verkeerde voncken. Ick sie de Leid-sterr niet daerop uw wijsheid sagh. Terwijl ick opwaerts gaep, wat hoor ick voor gewagh? Wat roept de wulpsche stadt,Lees verder..

Lees meer