1
Karl Barth over het Oorlogsprobleem
?>

 logo

I

Karl Barth over het Oorlogsprobleem [noot]

In het laatst verschenen deel van zijn Kirchliche Dogmatik (III, 4) heeft Karl Barth onder de titel „Das Gebot Gottes des Schöpfers” een christelijke ethiek gegeven, die grote belangstelling verdient. Het is de ethiek van een wijd- en scherpziend, onafhankelijk man. Uitgaande van de christelijke vrijheid komt hij tot de christelijk-genormeerde „eerbied voor het leven” als Gods gave, opdracht en geheim, een eerbied, die zich critisch richt o.a. tegen zelfmoord, abortus, euthanasie en doodstraf. Langs deze weg schrijdt Barth tot het in onze tijd zo brandende vraagstuk van de oorlog, aan welk probleem hij in meest compres-gedrukte bladzijden (p. 515— 538) een belangrijke beschouwing wijdt, waarin hij ook mijn boek ,,De Zondeval van het Christendom” betrekt.

Lees meer