1
Meditatie – Bezittelijke voornaamwoorden
2
Over de vrijheid van geweten, 10 jaar Hagenpreken in Vlaanderen
3
Daar ben ik in hun midden
4
Het Nicenum opnieuw voor het voetlicht
5
De religiositeit van Beethoven
6
Verloren moederland, vlucht en ballingschap in de poëzie van Paul Celan 
7
Romantiek en eeuwigheidsverlangen: Novalis
8
Richard Henry Tawney, kapitalisme en kerk
9
Gods linker- en rechterhand: Miskotte en de voorzienigheid (2)
10
Commentaar – Pfarrernotbund
?>

   – bij Jeremia 42 en 43 Luther heeft geleerd dat het evangelie schuil gaat in de bezittelijke voornaamwoorden. Het  ongeloof zullen we dan ook via die kleine woordjes wel op het spoor komen. Hier in ieder geval. Schijnbaar onzekere mensen melden zich bij de profeet en verzoeken hem om voor hen tot de HereLees verder..

Lees meer

  Sinds het jaar 2010 organiseert de Protestantse Gemeente in Lille (Rijsel) op de laatste zondag in augustus een Hagenpreek in Frans Vlaanderen. Aan de voet van een van de vele molens omgeven door heggen en hagen wordt hier ‘nagedaan’, of liever: op een creatieve manier voortgebouwd, op wat 450 jaar geleden gepraktiseerd werd doorLees verder..

Lees meer

  Bewerking van een preek bij Matteüs 18:18-20 I Wat de Duitsers tijdens de bezetting niet voor elkaar kregen, lukt Covid-19 wel: het kerkelijk leven ligt voor een flink deel plat. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. De verhalen over hele en halve heiligen die in de Middeleeuwen pest en cholera trotseerden om stervenden tot hun eindeLees verder..

Lees meer

                                                                                                             Lees verder..

Lees meer

Al bij zijn leven, maar meer nog na zijn dood, genoot Beethoven een messiaanse status. Ik schreef daarover eerder dit jaar in een artikel over Beethoven en Franz Grillparzer, maar ik had ook kunnen verwijzen naar Richard Wagner. Wagner noemt Beethoven ‘een heilige’ en spreekt over ‘de verzoenende kracht’ van zijn muziek.[1] Beethovens gevecht metLees verder..

Lees meer

  ‘…obgleich ich mich keineswegs erinnere, jemals aus Ägypten ausgezogen zu sein…’[1] De straten van het vooroorlogse Czernowitz, ook die waarin Celan met zijn ouders woonde, waren omzoomd met kastanjebomen. Wie onbevangen aan Celans werk begint is daarom misschien geneigd de beroemde openingszin “Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.” romantisch te lezen. Poëzie vindtLees verder..

Lees meer

De Romantiek is de grote Europese cultuurstroming (1770-1850) – met als centrum Duitsland – die het gevoel in het hart van het bestaan heeft geplaatst. Gevoel dat verfijnd  en gecultiveerd moet worden en alle gebeurtenissen en verschijnselen in een bezield en harmonisch verband plaatst. Dit streven naar eenheid  mag wel een wezenskenmerk van de Romantiek,Lees verder..

Lees meer

“Op het gebied van de economie is een eerste plicht vol te houden, dat het economisch handelen als ieder ander levensterrein onder het oordeel van Christus staat. Het bestaan van klassen vormt een slagboom voor menselijke gemeenschap, die niet geduld kan worden voor het christelijk geweten. Nog bestaan onverdedigbare ongelijkheden in levenskans ten aanzien vanLees verder..

Lees meer

  “God grijpt de sterveling met links om hem met rechterhand in heilig ongeduld te louteren tot goud.” (Wessel ten Boom[1]) In vervolg op mijn vorige artikel[2] over de voorzienigheid, waarin ik inging op het denken van Miskotte en Barth op dit punt en verdedigde dat vooral bij Miskotte maar ook bij Barth er ruimteLees verder..

Lees meer

  Niemand wilde dat de Protestantse Kerk een domineeskerk werd, maar in de hitte van de secularisatie gaat het die kant uit. ‘Gewone’ gemeenteleden die meepraten over de substantie van het geloof zijn zeldzaam. Daardoor is het aan predikanten om als vrijwel enige in de gemeente het christelijk geloof hoog te houden, bijvoorbeeld door teLees verder..

Lees meer