1
Waarom Bonhoeffer naar Gandhi wilde – en uiteindelijk niet ging
2
De brief van Bonhoeffer aan Gandhi (oktober 1934)
3
meditatie – Kans
4
Jacob Taubes over de vijanden in de Romeinenbrief
5
Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer
6
De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels
7
Verstilling
8
De epidemie breekt los – herderschap breekt baan
9
Exegetische miniatuur – Psalm 117
10
commentaar – Gezondheid!
?>

Het studiejaar dat Dietrich Bonhoeffer van september 1930 tot juni 1931 in Amerika doorbracht is van grote, nauwelijks te overschatten betekenis voor zijn leven en denken geweest. Als hij op de boot stapt is hij 24 jaar oud, maar al wel gepromoveerd in de theologie en heeft hij zelfs ook al een tweede studie geschreven,Lees verder..

Lees meer

Tijdens het internationale Bonhoeffer Congres in Stellenbosch (19-23 januari 2020) maakte de Amerikaanse Bonhoeffer-onderzoeker Clifford Green de vondst bekend van de brief die Bonhoeffer in 1934 schreef aan Mahatma Gandhi. Bonhoeffers wens om India te bezoeken en uitgebreider kennis te maken met Gandhi en zijn beweging was decennialang omgeven door raadsels. Waarom wilde de zoLees verder..

Lees meer

  Jullie vaders, waar zijn ze? En de profeten, leven zij eeuwig? (Zacharia 1:5)  Zacharia zet aan tot de herbouw van de tempel. Hij begint zijn getuigenis, zoals misschien alle profeten doen, met een insnede in de tijd. Nu zijn we er anders aan toe dan gisteren. Het heden heeft een met het verleden onvergelijkbareLees verder..

Lees meer

  De bijdrage van Joop Zuur in nummer 3 van deze jaargang herinnerde mij onweerstaanbaar aan Jacob Taubes. Niet, omdat Taubes net als Zuur moeite zou hebben met het verstaan van de vijanden in Romeinen 11:28 als ‘Gods’ vijanden – hij had bepaalde redenen van die quasi-invoeging of althans duiding uit te gaan, zoals weLees verder..

Lees meer

Vorig jaar ging Rinse Reeling Brouwer, als voorlopige afsluiting van een indrukkende academische carrière, met emeritaat. Hij bekleedde aan de PThU de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Collega’s hebben hem, volkomen terecht, met een bundel willen eren en daarbij vooral aandacht willen schenken aan zijn ‘theologische existentie’ (6). Het resultaat is eenLees verder..

Lees meer

    Bijbels ABC van K.H. Miskotte werd al vertaald in het Duits, Italiaans, Tsjechisch, Lets en Italiaans. Tot nu toe waagde zich nog niemand aan de Engelse vertaling, terwijl juist in de Engelstalige wereld zich een groot potentieel lezerspubliek bevindt.(1) De auteurs van dit artikel, Eleonora Hof en Collin Cornell, zijn in de herfstLees verder..

Lees meer

Voorganger te zijn in een kerkdienst die live-streamend in beeld (en/of geluid) wordt uitgezonden was ik wel gewend. Maar dat ook te doen in een vrijwel leeg kerkgebouw was voor mij nieuw. Het overkwam mij dit jaar op 1e Paasdag. En de ervaring daarvan maakte op liturgisch gebied iets bij mij los dat ik hierLees verder..

Lees meer

Bijbellezen in tijden van corona In het laatste hoofdstuk van het tweede Samuëlboek vindt Openbaring plaats. Een uit de voegen geraakt koninkrijk als gevolg van het handelen van een ontspoorde koning moet aan het licht komen. De samenleving wordt doorgelicht en koning David krijgt aan het eind van zijn leven een spiegel voorgehouden: hij hadLees verder..

Lees meer

Looft de Eeuwige, al jullie volken, prijst Hem, al jullie naties. Want over ons is sterk zijn solidariteit en de betrouwbaarheid  van de Eeuwige is er voor altijd. Psalm 117 heeft 12 woorden, ten miste als je de aan elkaar verbonden woorden voor één telt. Er zijn in de psalmen wel meer van dit soortLees verder..

Lees meer

De afgelopen maanden hebben Europese landen in een ijzingwekkend tempo de ooit zo zwaar bevochten burgerlijke vrijheden aan banden gelegd. De vrijheid van vergadering, van godsdienst, alsmede het recht op onderwijs en op vrij reizen zijn feitelijk buiten werking gesteld. En ook ons sociale leven en de economie zuchten diep onder deze ‘gezondheidsdictatuur’ (Ilja LeonardLees verder..

Lees meer