1
De wissel voorbij: een clerus minor in de Protestantse Kerk in Nederland
2
Bezinning op het ambt
3
Het priestertekort in de Protestantse Kerk
4
Meditatie – Gemeenschap
5
Ik ben een Nicodemus
6
Het uur van de waarheid
7
Johannes in de context van Indonesië
8
De Bijbel lezen: gelovig of juist niet?
9
De priesterlijke kerk
10
Karl Barths Anselmusboek
?>

Eind juni bespreekt de generale synode weer eens een rapport over het ambt: ‘Geroepen en gezonden’. Het zoveelste. Maar er lijkt nu wel een einde aan de stroom te komen. Het gaat in de richting van finale besluiten.

Lees meer

Kanttekeningen bij de theologie in ‘Geroepen en gezonden’ Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ beoogt ‘bezinning op het ambt’. Dat was de opdracht van de commissie. Scherp gezegd is die bezinning in het rapport niet te vinden. Het is geen bezinnende tekst. Het rapport is gedreven, ambitieus, doelgericht of liever: oplossingsgericht. Het is een zelfverzekerdheid pleidooiLees verder..

Lees meer

1. De boer Ook al kopen de boeren er niets voor, de verontwaardiging waarmee zij nu en dan in hun trekker stappen en naar de stad rijden, kan ik mij voorstellen. Er moeten mensen blijven die met de seizoenen leven, mensen die weten van zaaien en oogsten en van de eventualiteiten die daartussen zitten, dieLees verder..

Lees meer

Johannes 17  Sprekend over de Coronacrisis bekende schrijver A.L. Snijders dat hij zijn isolement helemaal niet onprettig vond. Menselijk contact, zei hij, is lastig, ook als het geen virus kan overdragen. Communicatie die je gelukt kunt noemen, is zelfs onder bekenden uitzonderlijk. In het Johannesevangelie draait het om gemeenschap. Weliswaar vangt aanvankelijk Jezus Christus, eenLees verder..

Lees meer

Eerste verkenningen om het Johannes-evangelie te verstaan Het zal ongetwijfeld veel voorgangers doen zwoegen en zuchten, maar wat is het geweldig dat het Gemeenschappelijk leesrooster voor de komende twee jaar het evangelie naar Johannes agendeert voor de kerken, in een lange doorgaande lijn. Johannes is een wonder en een raadsel. Naast de drie broers vanLees verder..

Lees meer

Johannes is de evangelist van de waarheid. Het woord alètheia komt bij deze vierde verteller vele malen vaker voor dan bij de synoptici, en bovendien op cruciale momenten. Al in de proloog klinkt dat de heerlijkheid van de vader, die wij hebben aanschouwd in het vleesgeworden woord, ‘vol genade en waarheid’ is (1:14). En tegenLees verder..

Lees meer

Van 2000-2006 werkte ik als docent Oude Testament aan de Theologische Hogeschool in Makassar op Sulawesi in Indonesië. In mijn lessen zocht ik het gesprek met de studenten. Ik was nieuwsgierig hoe zij vanuit hun achtergrond en situatie de Bijbelteksten interpreteerden. Daarbij wilde ik vanaf het begin duidelijk maken dat zij niet alleen van mijLees verder..

Lees meer

Deurloo en Huijgen doen het tóch anders ‘We lezen hier de Bijbel gewoon als Homerus’, zei Karel Deurloo toen ik hem als geïnteresseerde natuurkundestudent (UvA) in 1995 vroeg of het een bezwaar was dat ik als onkerkelijke en ongelovige zijn colleges zou volgen. Geen probleem, zei hij, eerder een voordeel! Over de exegetische aanpak vanLees verder..

Lees meer

zinmakelaar noch profetes Coronabalans Wat de kerk zal overhouden aan de Coronacrisis is nog niet te zeggen. De crisis heeft al wel getoond dat voor veel leden kerklidmaatschap een geringe prioriteit heeft. Dat wisten we al uit de tijd voor Corona. Toen wilde je de ‘meelevende’ gemeenteleden niet de kost geven die weigerden financieel bijLees verder..

Lees meer

… en waarom het zo fantastisch is daar nu een vertaling van te hebben Dat er nu een goed leesbare vertaling ligt van het boek waarvan Karl Barth zei dat hij het “van al zijn boeken met de grootste liefde geschreven” dacht te hebben, is een theologisch event van de eerste orde. Het boek isLees verder..

Lees meer