1
Van de redactie
2
Meditatie – Zelfhandhavingspolitiek
3
De Thora als geboortegrond van de mensenrechten
4
Een sleutel op het slot van het Johannes-evangelie?
5
Synagoge, kerk en de Romeinse belasting
6
Mijn onopgeefbare verbondenheid                        
7
Nawoord
8
Een bevrijdingstheologisch gesprek over Israël
9
De ander en de oorlog
10
Tweestrijd van oneindigheid en onvermijdelijkheid
?>

Op een vergadering waar de geopolitieke beschouwingen ons om de oren vlogen, stelden we ons de vraag: Wat schrijven we over de oorlog? Er ziin enkele boeiende, doorgaande discussies die in ons tijdschrift aandacht verdienen – het gaat om niet minder dan ‘de joden’ in het evangelie van Johannes of om het vraagstuk Israël enLees verder..

Lees meer

            Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel                                                                                                                                   Joh 12:24 Het is bij Johannes de enige keer dat er Grieken opdoemen. Eerder in Joh 7:35 spreken de joden onderling óver hen. Nu komen enkele Grieken zelf naar Jezus toe. Uitgerekend hier volgen de woorden: ‘De tijd isLees verder..

Lees meer

Een boek van Herman van Praag met een verrassende gesprekspartner Herman van Praag (1929) vroeg in de jaren zestig en zeventig, de tijd waarin de beweging ‘antipsychiatrie’ de nadruk legde op maatschappelijk onrecht als bron voor psychische ziekte en afwijkend gedrag, aandacht voor het lichamelijke fundament van onze psyche. Vanaf zijn afscheid als hoogleraar BiologischeLees verder..

Lees meer

Ik herinner me een zondag waarop we Johannes 8 lazen. Een onverkwikkelijke ruzie tussen Jezus en de Joden, waarin Jezus zijn gesprekspartners verwijt de duivel tot vader te hebben en maar al te graag te doen wat hun vader wil. Het generaliseren van dé Joden in het Johannes-evangelie stuitte me zozeer tegen de borst, datLees verder..

Lees meer

Economie en geloof hangen op veel verschillende manieren samen. Zonder geloof kan geen economie functioneren (vertrouwen, krediet) en zonder economie resten van het geloof slechts kosteloze fantasieën. De kwaliteit van de omgang met de andere mensen in arbeidsdeling en maatschappelijk verkeer is de toetssteen voor elk geloof. Dat was ook al zo 100 n.C. hetLees verder..

Lees meer

  Voorgeschiedenis Vorig jaar mei kwam er rond de Nakbaherdenking (15 mei) een verklaring naar buiten van vijf theologen van de theologische werkgroep van Kairos-Sabeel. Ik ben een van die vijf. Ik vroeg het blad Volzin om daar aandacht aan te besteden. Enis Odaci – de eindredacteur van de nieuwe website  van Volzin – vroegLees verder..

Lees meer

Wie de reactie van Grandia op mijn bespreking van zijn artikelenserie “Mijn onopgeefbare verbondenheid’ gelezen heeft, doet er goed aan mijn artikelen nog eens na te lezen. Dan zal hij of zij merken, dat daarin een duidelijk antwoord te vinden is op de 6 vragen die hij mij stelt. Ja precies, kom, zie, vertel énLees verder..

Lees meer

Het gesprek tussen At Polhuis en Bram Grandia komt niet echt op gang. Misschien zijn ze wel met verschillende zaken bezig: de eerste wil theologisch inzetten en maakt zich zorgen om de veiligheid van Israël, de tweede ziet de theologie als een ontsnappingsroute weg van de alledaagse onveiligheid van de Palestijnen. Ik vraag dan: waaromLees verder..

Lees meer

Jaren geleden, tijdens mijn leervicariaat wilde ik studie maken van het werk van Levinas. Ik las de biografie van Marie-Anne Lescourret en begon heel naïef aan De totaliteit en het Oneindige. Daarin strandde ik al snel, het verdween op de stapel voor een betere tijd. Maar de inzet trof me destijds al, en die herinnerdeLees verder..

Lees meer

  – over Walter Schubart, Timothy Snyder en Oekraïne In 1938 verscheen Europa und die Seele des Ostens van Walter Schubart, in het Nederlands verschenen onder de titel De komende Europese mens. Het is een vergeten boek van een tamelijk onbekende auteur. Schubart, geboren in Thüringen in 1897, was hoogleraar cultuurgeschiedenis in Riga en overleedLees verder..

Lees meer