1
Van de redactie
2
De Schrift is advent (meditatie)
3
Ruimte, theologie en de andere wereld van ‘Thirdspace’
4
Versnellen of vertragen?
5
Nog een keer Paulus, Aan de Romeinen, en aan ons
6
Met Barth verder dan Barth
7
Barth conference 2022
8
De oorlog in Oekraïne: de noodzaak van een breed kerkelijk beraad
9
Cultureel gewicht – Eerherstel voor de sociale schrijver
10
Instituties (commentaar)
?>

Voor u ligt het laatste nummer van jaargang 51. Het valt in de adventstijd in uw bus. Een tijd van verwachting en vooruitzien. In zijn meditatie stelt Wouter Klouwen dat eigenlijk de hele Schrift in het teken staat van de tijd die komen gaat en van wie op komst is. Tijd kent echter geen vasteLees verder..

Lees meer

‘Toen zei ik: Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven.’ (Psalm 40:8) Het is een woord van David, uit Psalm 40. De vertalers van de Herziene Statenvertaling maken er hoofletters van: ‘Zie, Ik kom’, en: ‘over Mij is geschreven.’ Dat laat zich verklaren vanuit de Hebreeënbrief, waar dit Schriftwoord wordt aangehaald alsLees verder..

Lees meer

Latour en Péguy De onlangs overleden filosoof Bruno Latour meende dat hij het van twee disciplines moest hebben:  filosofie en Bijbelse exegese, aldus Henning Schmidgen in The Materiality of Things (2012). Latour was geboeid door het werk van romancier en bekeerling Charles Péguy (1873 – 1914) én dat van theoloog Rudolf Bultmann (1884 – 1976),Lees verder..

Lees meer

…een eenparig versnelde beweging… is wezenlijk voor een cultuur die door de Geest is bevrucht met het besef van geschiedenis, toekomst, doelgerichtheid  (H. Berkhof, Christelijk geloof, 1990, blz. 502). De Geest is een beginsel van regressie, van retardatie, vertraging (O. Noordmans, ‘Retardatie’, in VW 8, 196). Twee 20e-eeuwse Nederlandse theologen beschrijven twee verschillende, zelfs tegengestelde,Lees verder..

Lees meer

Vragen en associaties bij het begin van de Romeinen-brief Nog een keer komt het. Van Paulus, tot slaaf gemaakte van Christus Jezus, geroepen tot apostel … Nog eens. Toch nog. Nog een keer Paulus, nog een keer zijn brief aan de Romeinen. Kan het nog? Honderd jaar na de grote Karl Barth die Paulus alsLees verder..

Lees meer

De bundel Gotteserschütterung – Gottesgewissheit. Die Gegenwartsrelevanz der Gotteslehre Karl Barths is de neerslag van een Internationaal Karl Barth Symposium dat in mei 2019 plaats vond in de Johannes a Lasco bibliotheek te Emden. Deze conferentie is de vierde op rij. De eerdere drie (2003, 2008, 2014) behandelden verschillende perioden in leven en werk vanLees verder..

Lees meer

Onderwerp van de Barth conference (5-7 oktober te Münster) was Barths Fides quaerens intellectum (FQI). Hij schreef het kort na zijn tijd in Münster (1931). Met dit boek zocht Barth een uitweg uit de impasse waarin hij zich bevond. Hij vond dat, ook in dialectische kringen, de openbaring te veel op menselijke condities besproken werd.Lees verder..

Lees meer

De Russische inval in Oekraïne roept vele vragen op. Eén van de belangrijkste is of verzet daartegen net als ten tijde van de nationaalsocialistische dreiging geboden en gerechtvaardigd is. Grandia en Witte-Rang[1], vertegenwoordigers van Kerk en Vrede, spreken zich daarover niet expliciet uit, maar ze stellen zoveel vragen bij de militaire steun die aan OekraïneLees verder..

Lees meer

Vorig jaar was het vijftig jaar geleden dat Godfried Bomans stierf. Ter gelegenheid daarvan bracht de Vlaamse cultuuromroep Klara een podcast uit onder de titel ‘Leven en lijden van Godfried Bomans’, een ‘remake’ van een radioserie uit 2003. Indertijd bevatte die serie al weinig nieuwe gezichtspunten naast alles wat er in de jaren ’70 enLees verder..

Lees meer

Is het niet vreemd dat de belangrijkste maatschappelijke instituties tegenwoordig bestaan bij gratie van hun tegendeel? De Belastingdienst wordt getolereerd naar de mate waarin hij zichzelf kan camoufleren. Geholpen door internet en belastingtelefoon streeft hij de illusie na van een snelle en pijnloze afdracht van geld. Iets gelijksoortigs valt op in de kerk, waar nietLees verder..

Lees meer