1
Een jaar in een werkgroep over ambtsvisie
2
Dominee Beer (commentaar)
3
De bezette stad
4
De waarde van de kerk
5
Verleden en toekomst van de kerk
6
Dominee in dubio
7
Groten tot wie wij kleinen mogen gaan: dankbaarheid voor de geestelijke leermeesters
8
Psalmen in de nacht
9
Rens Kopmels (1938-2024)
10
Bij het overlijden van Rens Kopmels
?>

Een jaar in een werkgroep over ambtsvisie Een persoonlijke impressie Over de onbestuurbaarheid van de Protestantse Kerk Over de stapeling van rapporten, besluiten, amendementen en adviezen Over ‘on hold’ staan en dan hup in de ‘pressure cooker’ Maart 2023 Ik word gevraagd om deel te nemen in de werkgroep beroepbaarheid. Het traject ambtsvisie van deLees verder..

Lees meer

In een terugblik op zijn loopbaan in de theologie schreef Rens Kopmels in september 2011: ‘Het predikantswerk heb ik graag gedaan. De omgang met mensen van allerlei slag en het voorgaan in de kerkdienst. Het preken was en is mijn sterkste punt, althans in mijn eigen ogen. Dat mijn preken ook brede weerklank vonden inLees verder..

Lees meer

De gemiddelde atlas staat niet bekend om zijn zorgvuldige plotopbouw. En ook niet om de integere tekening van de diverse personages, de diepe uitwerking van een thema of de fraaie stijlfiguren. Een atlas is een atlas: een droog en feitelijk boek dat zo objectief mogelijk informatie geeft over een land of een stad. Het zalLees verder..

Lees meer

N.a.v. Aarnoud van der Deijls De toekomst van de kerk   Kerk en klooster Sinds het begin van mijn predikantschap verblijf ik ieder jaar een paar dagen als gast in een klooster. In de afgelopen dertig jaar zag ik daar de kloostergemeenschap halveren van vijftien naar acht broeders. De belangstelling voor de spiritualiteit van hetLees verder..

Lees meer

Aarnoud van der Deijl heeft met zijn ‘essay vol rouw en hoop’ (de ondertitel van het boek) een persoonlijke voorzet gegeven die om een reactie vraagt. Die voorzet is een analyse van zijn eigen positie en ervaringen, met behulp van een zevental plannen ‘die de kerk niet konden redden’. Dat is een even originele alsLees verder..

Lees meer

De veelzijdigheid van mijn werk heb ik altijd als boeiend ervaren en als voorrecht van het predikantschap. Vanuit inhoud en roeping mogen werken met verschillende mensen, op verschillende momenten, op verschillende manieren waarbij ik verschillende talenten mag aanboren en ontwikkelen. De laatste tijd merk ik meer onrust en onvrede bij mijzelf. De veelzijdigheid is erLees verder..

Lees meer

De titel is ontleend aan het gedicht ‘Onvervreemdbaar’ van Ida Gerhardt waarin zij de betekenis van het lezen vertolkt. Lezen dat ons in een andere wereld brengt. We citeren het volledige gedicht: Dit wordt ons niet ontnomen: lezen, en ademloos het blad omslaan, ver van de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen eenzaam wezen.   ZijLees verder..

Lees meer

(IdW, 29 oktober 2011) Bij die woorden uit Lied 223 van het Liedboek moest ik denken aan een man die in mijn Zeeuwse jeugd veel indruk op me maakte en die ik nooit ben vergeten. Hij heette Jan Blom en kwam uit Rotterdam. Hij streek eind jaren veertig neer in ons landelijke dorp, omdat hijLees verder..

Lees meer

Ineens viel hij me op tussen de deelnemers aan een studiekring rond Hans Hasselaar op Hydepark, in het begin van de jaren tachtig. Rens, een bedaarde pijproker, die zich niet op de voorgrond dringt, maar zich weloverwogen mengt in het gesprek. Loyaal aan de leesstof van Karl Barth en tegelijk onafhankelijk in zijn oordeel, maarLees verder..

Lees meer

Als redactie ontvingen we bericht van het overlijden van Rens Kopmels op 27 januari j.l. Hij is 88 jaar oud geworden. Rens was jarenlang en op verschillende terreinen rijk in ons blad vertegenwoordigd. Zijn eerste bijdrage aan In de Waagschaal stamt uit januari 1969 (‘Wat is geschiedenis?’). In de jaren daarna levert hij met groteLees verder..

Lees meer