De Daden – intermezzo (gedicht)

logoIdW

 

in die daden ontmoeten wij,
nu beter dan vroeger gezegd:
niet de rechtvaardigheid Gods,
maar de rechtvaardige God,
of God gelijk Hij rechtvaardig is,

de wereld richt,
het leven recht zet,
de mens op zijn plaats zet –

ontmoeten wij,
nu beter dan vroeger gezegd:

niet de barmhartigheid Gods,
maar de barmhartige God,
of God gelijk Hij barmhartig is,

de wereld nog draagt,
het leven nog mogelijk maakt en duldt,
de mens dekt met vrijspraak en vergeving,
met vreugde en vrede.

Dieuwke Parlevliet