Welkom In de Waagschaal

logoIdW

 

Welkom op de homepage van In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door K.H. Miskotte opgerichte gelijknamige blad.   Het blad verschijnt 12 maal per jaar.
Studiedag Omgaan met schuld

logo

 

 

 

Op woensdag 17 januari organiseert de Karl Barth Stichting in Woerden een studiedag over de vragen die ons vandaag in kerk en samenleving zeer bezighouden: Hoe zit dat met ons eigen koloniale verleden? Inmiddels zijn en worden er onderzoeken gedaan, verschijnen er boeken, worden excuses aangeboden, maar is de vraag ook urgent: wat houdt dat precies in? Hoe verhoudt zich ‘excuses aanbieden’ tot schuld belijden? Met name is dan de vraag: wat brengt dit met zich mee, wat is onze verantwoordelijkheid vandaag, wat zijn ‘vruchten die aan de bekering beantwoorden’?

Plaats van samenkomst: Lutherse kerk te Woerden

Aanvang:   10.00 uur, einde: 16.15 uur

Voor nadere informatie over de bijeenkomst zie: Omgaan met schuld en Brochure en Studiedag

Voor nadere informatie over de route zie: Routebeschrijving Lutherse kerk te Woerden

Voor opgave, onderstaand formulier. Opgave is gewenst in verband met de lunch die u door de stichting aangeboden krijgt. Lukt het met het formulier niet, dan kunt u ook een mail sturen naar info@karlbarth.nl