Charlotte von Kirschbaum theologisch rechterhand Barth

Blijft mij vertrouwen vroeg Karl Barth

AMSTERDAM – Alles is “nog moeilijker en ernstiger dan ook u kunt weten en zien”. Dit schreef Karl Barth in 1951 aan een collega die hem had gevraagd of hij de manier waarop hij met zijn naaste medewerkster Charlotte von Kirschbaum omging, wel kon verantwoorden.

De brief is in het bezit van de Amsterdamse hervormde predikant dr. A.A. Spijkerboer, die hem ter publikatie afstond na overleg met de beheerder van de Barth-Archiv, Hinrich Stoevesandt. Die liet weten, geen bezwaar (meer) te hebben tegen openbaarmaking ervan, ook niet na telefonisch overleg met de familie Barth. De letterlijke tekst luidt, in vertaling “Bergli-Overrieden, Kt. Zürich 16 juli 1951”.

Geachte collega,

Uw brief van de twaalfde is vanmorgen vroeg in mijn handen gekomen. De grote werkdruk, waaronder ik in het nu beëindigde zomersemester heb gestaan, was er de oorzaak van dat ik u niet meteen geantwoord heb op de groet die u mij eerder stuurde. Ik stuur u hierbij de twee bijlagen terug: die brief van uw zoon heeft me inderdaad plezier gedaan. Maar op uw tweede brief, die nu komt, wil ik per kerende post antwoorden.

Het is een goede brief, waarvoor ik u dank: het eenvoudigst en alles samenvattend kan ik u eigenlijk hiermee danken, dat ik u vraag mij te blijven vertrouwen. Dat principieel het recht bestaat en dat – degenen die ertoe geroepen zijn – ook de plicht hebben, mij te vragen naar de verhouding tussen mijn leer en mijn leven erken ik in alle opzichten. Dankbaar ben ik ieder, die de zaak niet alleen niet nog moeilijker wil maken maar ook vriendelijk en eerlijk mee wil dragen. Van dichtbij en van binnenuit bekeken is overigens alles nog moeilijker en ernstiger – en ook verder nog anders – dan ook u kunt weten en zien. Het gaat over verbanden – ook van oordeel en belofte! – die alleen enigermate zuiver gezien en begrepen kunnen worden wanneer men de personen die erbij betrokken zijn en hun levensgeschiedenis helemaal kent.

Voorlopig zend ik u met dezelfde post het zojuist verschenen deel 111/4, omdat ik daarin over het probleem dat nu aan de orde is uitvoerig heb pogen te zegen wat mij gegeven was. (In Kirchliche Dogmatiek 111/4 spreekt Karl Barth uitvoerig over man en vrouw – A.A.S.) Misschien is er, wanneer u dit gelezen hebt, gelegenheid daarover van gedachten te wisselen, en in aansluiting daarop misschien ook over mijn persoonlijke situatie

Met een hartelijke groet

Uw

Karl Barth

Trouw 18 maart 1992

zie ook: T. Crijnen Hoe Karl Barths geliefde werd doodgezwegen

Pagina's: 1 2 3