1
Hebreeuws in Maastricht
2
Het hernomen subject van de techniek
3
Het doorkruiste Subject van de techniek
4
Geen verzoening zonder gerechtigheid
5
Jezus en de vijfde evangelist: zoeklicht of dwaallicht?
6
Het dichterschap van Wim Kist: dichter bij Wim Kist
7
Wim Kist: Een bijzonder lied
8
De Raio-opleiding als katalysator voor verandering
9
Een nieuw Europa
?>

Herinneringen aan het Stedelijk Gymnasium In de Waagschaal publiceerde in nr 6 een artikel: Het schoolvak Hebreeuws anno 2017. Ik ben een trouw lezer van dat tijdschrift. Nu trof me in deze publicatie een tekst uit 1963 die de auteur, André van Dijk, wist op te diepen over een leerling die ingevolge de Hoger-Onderwijswet rechtLees verder..

Lees meer

  Jacques Ellul en het technische discours (II)   In hoeverre is taal in staat het discours van de heersende techniek te doorbreken? Het is een vraag die opkomt bij de 20e eeuwse theoloog Jacques Ellul, als deze in de traditie van de oudtestamentische profeten de techniek aanwijst als het object van moderne afgoderij. InLees verder..

Lees meer

Jacques Ellul en het technische discours (I)   Jacques Ellul (1912-1994) is een leerling van de protestantse theoloog Karl Barth, met wie hij de compromisloze bevestiging van de Volkomen-Andere God deelt. Hij plaatst zich in de traditie van de oudtestamentische profeten wanneer hij de techniek aanwijst als het object van de moderne afgoderij. Hij hekeltLees verder..

Lees meer

  In het julinummer van In de Waagschaal (45/8) bespreekt Henk-Jan Prosman met instemming het boek ‘Minderheid in eigen land’ van Martin Bosma. Daarin worden de anti-apartheidsstrijd van het ANC en de betrokkenheid van de Nederlandse kerken daarbij kritisch tegen het licht gehouden. Van het gangbare positieve beeld van het ANC blijft niets over. ‘HetLees verder..

Lees meer

  Het is alweer bijna een jaar geleden dat Jezus en de vijfde evangelist verscheen, het boek van Fik Meijer over de historische Jezus. In dit boek probeert Meijer vooral met behulp van de werken van Josephus te achterhalen wie Jezus nu echt was. Ik zou hier andere recensenten kunnen herhalen in hun bespreking vanLees verder..

Lees meer

 Zijn hele leven heeft Wim Kist gedichten geschreven. Sonnetten, rondelen, haiku’s; vrije verzen. Voor hem was het een onmisbare vorm om – zoals hij het formuleerde – ook gevoelsmatig lezers bewust te maken van nieuwe elementen, die door de zeef van de rede vallen. In twee haiku’s verwoord: logos+pathos: en met de golven verliezen wijLees verder..

Lees meer

      Wat een voorrecht om iets te mogen zeggen over Wim Kist. Een bijzonder mens. Een vriend waarmee ik me sterk verbonden voelde. Ik ben dan ook zeer verheugd over het initiatief van Dick de Jongh om dit belangrijke boek over hem te schrijven. Kist had als jurist en theoloog het vermogen omLees verder..

Lees meer

  Uit de toespraak van R.H.M. Jansen In haar toespraak maakte de rechter Rosa Jansen, voorzitter van het College van Bestuur van de SSR (Studiecentrum Rechtspleging) en rector van de raio-opleiding, gewag van de betekenis die Wim Kist had voor deze opleiding. De raio-opleiding is ‘een gezamenlijke initiële opleiding voor rechters en officieren van justitieLees verder..

Lees meer

  Dogmatiek is politiek, en politiek is dogmatiek. Daarmee citeer ik niet een cynische commentator die twijfelt over een mogelijke vernieuwing van het politieke bestel, of een theoloog die nog een beetje leeft in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Nee, het is een stelling die ik zelf durf te verdedigen, al zinspelend opLees verder..

Lees meer