1
Herausforderungen
2
Houdt dan de lofzang gaande
3
Lazarus volgens Lukas, deel II
4
Over het verschil tussen een genie en een apostel
5
De Geest onderscheiden – een bespreking
6
Lazarus volgens Lukas, deel I
7
Hongerig om te preken: Over de preken van Eberhard Jüngel
8
God voor de poort
9
Le geste de Luther
10
Omhoog of omlaag
?>

  Je moet geen appels met peren vergelijken. Dat weet iedereen. Maar wat als je appels met appels vergelijkt? Wat gebeurt er? En waar let je dan op? Die vragen waren in feite aan de orde in De Glind, waar van 5-7 maart de 36e Barth-Tagung werd gehouden. Daar werd namelijk de theologie van BonhoefferLees verder..

Lees meer

Een canon van het kerklied voor school, kerk en thuis   In 2012 publiceerde ik Jong geleerd, liederen uit de christelijke traditie. Het boek bevat mijn voorstel voor een canon van kerkliederen. Samen met enkele anderen selecteerde ik 50 liederen die kinderen op school, in de kerk en thuis kunnen leren als bagage voor hunLees verder..

Lees meer

  Hij riep en sprak: Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus, dat hij de top van zijn vinger in water dipt en mijn tong afkoelt, ja, ik ben zeer verontrust in deze vlam! Maar Abraham sprak: Kind, gedenk! Ja, jij hebt van jou terugontvangen de goede dingen in jouw leven en LazarusLees verder..

Lees meer

  ‘Een dolende wetenschap heeft het christendom in verwarring gebracht. Zij heeft Paulus van een apostel in een genie veranderd. Maar als je Paulus als een genie beschouwt, ziet het er voor hem slecht uit. Menige voorganger maalt daar niet om. Die denkt: als je maar iets goeds van zo iemand zegt, dan is hetLees verder..

Lees meer

  De Geest onderscheiden van ds. Andries Zoutendijk en dr. Willem Maarten Dekker is een mooie studie over een belangrijk en actueel thema: het persoon-zijn van de Geest. Over het werk van de Geest is de afgelopen jaren het nodige geschreven, maar specifieke studies over het persoon-zijn van de Geest zijn er niet veel, terwijlLees verder..

Lees meer

  Na dit besprokene geschiedde Zijn spreken tot Abram in het schouwen, een spreken: Vrees niet, Abram, Ik ben voor jou een schild, jouw loon: zeer overvloedig. Abram sprak: Mijn Heer, Gij, wat zou gij mij mogen geven, ik ga immers ontbloot zonder kind daar naar toe en bedrijfszoon voor mijn huis is hij, deLees verder..

Lees meer

  In één van de laatste theses over prediking, schrijft Jüngel over het ‘hongerig zijn van de prediker en over het zich verheugen op de volgende preek’. ‘Dan heeft de hermeneutiek haar dienstwerk binnen de theologie gedaan’, schrijft hij, wanneer ze hongerig maakt om te preken (p 153). Op de dag dat ik dit artikelLees verder..

Lees meer

Preekfragment bij Ps. 24:7-10 Midden in Berlijn staat de Brandenburger Tor. Hij staat daar waar de stad vandaag de dag in twee stukken uiteenvalt: Oost-Berlijn aan de ene, West-Berlijn aan de andere kant. De poort daartussen is met een muur afgesloten. Wie daaroverheen wil, riskeert zijn leven. In Jeruzalem staat de Amandelboompoort; precies daar waarLees verder..

Lees meer

  Wij schrijven het jaar 2017. L’Eglise Protestante Unie de France (EPUdF) heeft van het jaar 2017 geen herdenkingsjaar willen maken. Vijf eeuwen na de 95 stellingen van Luther, heeft de franse protestantse kerk er resoluut voor gekozen om hier geen Jaar van Luther van te maken. Pas de culte de personne! Ook heeft deLees verder..

Lees meer

 Maar Jezus liet, nadat hij met een grote stem uitriep, de Geest achter (Mat. 27:50) U mag kiezen tussen: omhoog of omlaag. – We zien iemand zijn laatste adem uitblazen. Zijn lichaam begint onbeweeglijk te verstarren, maar… we geloven. Ja, er is immers nog sprake van beweging. Namelijk de beweging van die allerlaatste adem. DaarinLees verder..

Lees meer