1
In Memoriam Karl Barth
2
De prediking van het gegevene
?>

ALS EEN GROOT man sterft, is het alsof een tijdperk wordt afgesloten. Het is een voorrecht de tijdgenoot te mogen zijn van een mens van dit formaat. Nu is hij niet meer; zijn stem zal zwijgen. Wij zullen zijn bezielende, zijn richting­gevende, zijn kritische woord niet meer horen. Wij moeten zonder hem verder. Het isLees verder..

Lees meer

De prediking van het gegegeven Lof der K.D. Galilei had, vertelt Bertolt Brecht, altijd een steen op zak die hij zijn bewijssteen noemde. Stond hij weer eens voor de muur van onver­stand en onwil die philosofie en theologie tegen hem opwierpen, dan liet hij deze steen met luid geratel en gekletter vallen. Galilei meende, datLees verder..

Lees meer