1
Kerk en wereld als ‘vraagstuk’
2
Voorbij de ‘verbinding’
3
Kom verder!
4
Plaatsbepaling
5
Orde en interventie
6
De vrijheid van de godsdienst
7
De Verklaring – en verder
8
Het ferment van het Westen
9
Verstilling
10
Een dagboek van de mensheid
?>

In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw formuleerde de toenmalige Hervormde Kerk de ontwikkelingen in de samenleving en haar betrokkenheid daarbij met de term ‘het vraagstuk van…’. Dat reikte van ‘het bioscoopvraagstuk’ tot ‘het vraagstuk van de kernwapens’. Soms uitte de synode zich daarover in ‘herderlijke schrijvens’. In elk geval gaf deLees verder..

Lees meer

“Leest u de artikelen in dit nieuwe nummer en laat van u horen als ze u te denken en te spreken geven”.  Die aanmoediging van de redactie alsmede het artikel van Udo Doedens met de titel ‘Alles komt goed?!’ (In de Waagschaal, maart jl.) geven mij de vrijmoedigheid enkele overwegingen aan te bieden over eenLees verder..

Lees meer

Van der Leeuw en Noordmans in Workum ‘Kom verder!’ is de titel van een pas verschenen boek van Freek de Jonge. Die twee woorden kwamen ooit uitnodigend uit de mond van prof. Van der Leeuw, toen de student Andries de Jonge zich bij diens werkkamer meldde.  Diens zoon Freek maakte deze twee woorden tot titelLees verder..

Lees meer

Willem Maarten Dekker oppert de gedachte (IdW 5, 2021) dat het zinnig kan zijn het gesprek over kerk en staat voort te zetten.  Daar wil ik graag in meegaan. Inderdaad bewegen we ons als samenleving in deze coronaperiode in voortdurend veranderende situaties. En dan kan een regelmatige plaatsbepaling geen kwaad. Nu is het voor eenLees verder..

Lees meer

“Niks geen goddelijke ingeving of inspiratie. Gewoon techniek”. Aldus presentator Lex Bohlmeijer op Radio 4, na het 6e Brandenburgs concert van Bach. In een appje naar de studio gaf ik hem gelijk. Maar ik schreef er nog wel iets bij: “Goddelijke ingeving is 19e eeuws. Voor Bach was het ‘fleißige Arbeit’. Dat neemt niet wegLees verder..

Lees meer

‘Niet iedereen heeft de scheiding van kerk en staat meer scherp voor de geest…’ schrijft Willem Maarten Dekker in zijn commentaar (IdW 10/2020). Die opmerking kan ik mij aantrekken, want de precieze omvang en de praktische betekenis van die scheiding staan mij in concrete situaties ook lang niet altijd scherp voor de geest. Pas opLees verder..

Lees meer

“De verklaring schreeuwt om een vervolg, om conferenties, om blijvende aandacht voor antisemitisme en blijvende bezinning op de eigen theologie” schrijft Coen Wessel (IdW 12) m.b.t. de schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk. Dat kan ik hem wel nazeggen. Maar met het oog op dat vervolg zou ik juist ook nog wel willen pleiten voor enigeLees verder..

Lees meer

Onder bovengenoemde titel schreef K.H. Miskotte in 1964 in ‘Woord en Dienst’ een artikel over het toen nieuwe boek van A.Th. van Leeuwen: ‘Christianity in World History’. Het boek (in de Nederlandse vertaling) was destijds voor mij één van de inspiratiebronnen om theologie te gaan studeren. Door anderen (‘de 24’) werd in de ‘Open brief’Lees verder..

Lees meer

Voorganger te zijn in een kerkdienst die live-streamend in beeld (en/of geluid) wordt uitgezonden was ik wel gewend. Maar dat ook te doen in een vrijwel leeg kerkgebouw was voor mij nieuw. Het overkwam mij dit jaar op 1e Paasdag. En de ervaring daarvan maakte op liturgisch gebied iets bij mij los dat ik hierLees verder..

Lees meer

Kun je de Bijbel lezen als een dagboek van de mensheid? Carel van Schaik en Kai Michel doen het in hun Oerboek van de mens. De ondertitel van dit in 2016 verschenen boek luidt: ‘De evolutie en de bijbel’ waarbij de term ‘evolutie’ duidt op de culturele evolutie van de mens, en dan met nameLees verder..

Lees meer