1
Orde en interventie
2
De vrijheid van de godsdienst
3
De Verklaring – en verder
4
Het ferment van het Westen
5
Verstilling
6
Een dagboek van de mensheid
7
Heidegger en wij
8
Het kerkelijke waddenlandschap
9
De cirkel rond
10
‘Entdeckerfreude’
?>

“Niks geen goddelijke ingeving of inspiratie. Gewoon techniek”. Aldus presentator Lex Bohlmeijer op Radio 4, na het 6e Brandenburgs concert van Bach. In een appje naar de studio gaf ik hem gelijk. Maar ik schreef er nog wel iets bij: “Goddelijke ingeving is 19e eeuws. Voor Bach was het ‘fleißige Arbeit’. Dat neemt niet wegLees verder..

Lees meer

‘Niet iedereen heeft de scheiding van kerk en staat meer scherp voor de geest…’ schrijft Willem Maarten Dekker in zijn commentaar (IdW 10/2020). Die opmerking kan ik mij aantrekken, want de precieze omvang en de praktische betekenis van die scheiding staan mij in concrete situaties ook lang niet altijd scherp voor de geest. Pas opLees verder..

Lees meer

“De verklaring schreeuwt om een vervolg, om conferenties, om blijvende aandacht voor antisemitisme en blijvende bezinning op de eigen theologie” schrijft Coen Wessel (IdW 12) m.b.t. de schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk. Dat kan ik hem wel nazeggen. Maar met het oog op dat vervolg zou ik juist ook nog wel willen pleiten voor enigeLees verder..

Lees meer

Onder bovengenoemde titel schreef K.H. Miskotte in 1964 in ‘Woord en Dienst’ een artikel over het toen nieuwe boek van A.Th. van Leeuwen: ‘Christianity in World History’. Het boek (in de Nederlandse vertaling) was destijds voor mij één van de inspiratiebronnen om theologie te gaan studeren. Door anderen (‘de 24’) werd in de ‘Open brief’Lees verder..

Lees meer

Voorganger te zijn in een kerkdienst die live-streamend in beeld (en/of geluid) wordt uitgezonden was ik wel gewend. Maar dat ook te doen in een vrijwel leeg kerkgebouw was voor mij nieuw. Het overkwam mij dit jaar op 1e Paasdag. En de ervaring daarvan maakte op liturgisch gebied iets bij mij los dat ik hierLees verder..

Lees meer

Kun je de Bijbel lezen als een dagboek van de mensheid? Carel van Schaik en Kai Michel doen het in hun Oerboek van de mens. De ondertitel van dit in 2016 verschenen boek luidt: ‘De evolutie en de bijbel’ waarbij de term ‘evolutie’ duidt op de culturele evolutie van de mens, en dan met nameLees verder..

Lees meer

  “Er was hem iets filosofisch bij Hitler te binnen geschoten”. Met die zin (op blz. 293 van ‘Heidegger en zijn tijd’) typeert Rüdiger Safranski wat er rond 1933 met Heidegger gebeurde. Zoals bekend voerde Heidegger na de oorlog ter verdediging van zichzelf aan dat hij zich politiek ‘verkeken’ had (en dat er dus metLees verder..

Lees meer

  “Als de classicale vergadering mislukt, mislukt de VPKN”. Deze, ietwat dreigend klinkende, zin was in 1996 te lezen in een nota van de werkgroep ‘Classicale Vergadering’ van de Raad van Deputaten ‘Samen op Weg’. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en besloot de synode van de PKN onlangs tot ingrijpende wijzigingen in aantal, structuurLees verder..

Lees meer

Ingewijd in de theologie van Miskotte, slot   Een halve eeuw na mijn eerste kennismaking met Miskotte als prediker en theoloog is er een soort tweede kennismaking in beeld en geschrift. Mijn drieluik over hem afrondend wil ik ook over die tweede kennismaking nog wel iets zeggen. Omdat ze als beeld resp. geschrift precies resonerenLees verder..

Lees meer

  Ingewijd in de theologie van Miskotte, deel 2   ‘Ingewijd in de geheimen van….’ . Bij het woord ‘inwijding’ hoort welhaast als standaarduitdrukking het woord ‘geheim’. Mijn kennismaking met Miskotte kan ik ook met die uitdrukking verduidelijken. Wat ik later leerde kennen als ‘bevinding’ laat zich in mijn beleving misschien het beste samenvatten inLees verder..

Lees meer