1
De Verklaring – en verder
2
Het ferment van het Westen
3
Verstilling
4
Een dagboek van de mensheid
5
Heidegger en wij
6
Het kerkelijke waddenlandschap
7
De cirkel rond
8
‘Entdeckerfreude’
9
Inwijding
10
Afscheid van ‘Moby Dick’…?
?>

“De verklaring schreeuwt om een vervolg, om conferenties, om blijvende aandacht voor antisemitisme en blijvende bezinning op de eigen theologie” schrijft Coen Wessel (IdW 12) m.b.t. de schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk. Dat kan ik hem wel nazeggen. Maar met het oog op dat vervolg zou ik juist ook nog wel willen pleiten voor enigeLees verder..

Lees meer

Onder bovengenoemde titel schreef K.H. Miskotte in 1964 in ‘Woord en Dienst’ een artikel over het toen nieuwe boek van A.Th. van Leeuwen: ‘Christianity in World History’. Het boek (in de Nederlandse vertaling) was destijds voor mij één van de inspiratiebronnen om theologie te gaan studeren. Door anderen (‘de 24’) werd in de ‘Open brief’Lees verder..

Lees meer

Voorganger te zijn in een kerkdienst die live-streamend in beeld (en/of geluid) wordt uitgezonden was ik wel gewend. Maar dat ook te doen in een vrijwel leeg kerkgebouw was voor mij nieuw. Het overkwam mij dit jaar op 1e Paasdag. En de ervaring daarvan maakte op liturgisch gebied iets bij mij los dat ik hierLees verder..

Lees meer

Kun je de Bijbel lezen als een dagboek van de mensheid? Carel van Schaik en Kai Michel doen het in hun Oerboek van de mens. De ondertitel van dit in 2016 verschenen boek luidt: ‘De evolutie en de bijbel’ waarbij de term ‘evolutie’ duidt op de culturele evolutie van de mens, en dan met nameLees verder..

Lees meer

  “Er was hem iets filosofisch bij Hitler te binnen geschoten”. Met die zin (op blz. 293 van ‘Heidegger en zijn tijd’) typeert Rüdiger Safranski wat er rond 1933 met Heidegger gebeurde. Zoals bekend voerde Heidegger na de oorlog ter verdediging van zichzelf aan dat hij zich politiek ‘verkeken’ had (en dat er dus metLees verder..

Lees meer

  “Als de classicale vergadering mislukt, mislukt de VPKN”. Deze, ietwat dreigend klinkende, zin was in 1996 te lezen in een nota van de werkgroep ‘Classicale Vergadering’ van de Raad van Deputaten ‘Samen op Weg’. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en besloot de synode van de PKN onlangs tot ingrijpende wijzigingen in aantal, structuurLees verder..

Lees meer

Ingewijd in de theologie van Miskotte, slot   Een halve eeuw na mijn eerste kennismaking met Miskotte als prediker en theoloog is er een soort tweede kennismaking in beeld en geschrift. Mijn drieluik over hem afrondend wil ik ook over die tweede kennismaking nog wel iets zeggen. Omdat ze als beeld resp. geschrift precies resonerenLees verder..

Lees meer

  Ingewijd in de theologie van Miskotte, deel 2   ‘Ingewijd in de geheimen van….’ . Bij het woord ‘inwijding’ hoort welhaast als standaarduitdrukking het woord ‘geheim’. Mijn kennismaking met Miskotte kan ik ook met die uitdrukking verduidelijken. Wat ik later leerde kennen als ‘bevinding’ laat zich in mijn beleving misschien het beste samenvatten inLees verder..

Lees meer

  Het is zondag 19 september 1965. Sinds een paar weken woon ik, net 18 jaar oud, in Amsterdam op de Prins Hendrikkade 179, het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart, waar ik na mijn Texelse HBS-jaren zal worden opgeleid tot stuurman. Die zondag ga ik naar de Willem de Zwijgerkerk in Zuid, waarLees verder..

Lees meer

  ‘KD’s gevraagd’: dat berichtje onlangs in de ‘Waagschaal’ leidde bij mij tot een klein gewetensonderzoek. Mijn eerste gedachte was er één van lichte verbazing: hoe is dit mogelijk in ‘In de Waagschaal’? Zo ergens dan verwacht je niet dat de abonnees van juist dít blad al bij hun leven tijdens het opruimen van hunLees verder..

Lees meer