1
Barthianum – De Brief aan de Romeinen
2
Barthianum – De Brief aan de Romeinen
3
Vrijmoedig en bezorgd
4
Waarheid en exclusiviteit
5
Hoe concreet is het gebod van de hoop?
6
Resonantie op het ‘Ja’ Gods. Dr K.H. Miskotte over Barth’s doopleer.
7
Barth en de doop
?>

Donderdag 29 januari, 9:45 – 16:15 uur, PThU Amsterdam/werkgroepruimte 2 Voertaal: Nederlands Voorzitter: prof. dr Rinse Reeling Brouwer Doelgroep: studenten, predikanten en andere geïnteresseerden Aanmelden: liefst voor 19 januari bij Ariaan Baan, ariaanbaan@gmail.com Kosten: 0 ,00 en (naar vermogen) een kleine bijdrage voor de koffie Toen in 1922 de tweede editie van Barths Römerbrief verscheen,Lees verder..

Lees meer

  Donderdag 29 januari, 9:45 – 16:15 uur, PThU Amsterdam/werkgroepruimte 2 Voertaal: Nederlands Voorzitter: prof. dr Rinse Reeling Brouwer Doelgroep: studenten, predikanten en andere geïnteresseerden Aanmelden: liefst vóór 19 januari bij Ariaan Baan, ariaanbaan@gmail.com Kosten: € 0,- en (naar vermogen) een kleine bijdrage voor de koffie Toen in 1922 de tweede editie van Barths RömerbriefLees verder..

Lees meer

  De noodzaak van het getuigenis – dat is de thematiek van mijn dissertatie. Ik laat zien dat die noodzakelijkheid een leidende gedachte is in het werk van de Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas. Volgens Hauerwas is getuigenis noodzakelijk voor de kerk. Getuigende praktijken waarin het geloof geleefd wordt maken de kerk tot wat ze isLees verder..

Lees meer

WAARHEID EN EXCLUSIVITEIT Ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie schreef Ruard Ganzevoord een pamflet getiteld Spelen met heilig vuur. De ondertitel van het boekje is programmatisch: Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven – en de inhoud is dat ook. De auteur – hoogleraar praktische theologie aan de Vrije UniversiteitLees verder..

Lees meer

  HOE CONCREET IS HET GEBOD VAN DE HOOP? Toen ik voor het eerst de ondertitel van de dissertatie Het gebod van de hoop van Coen Constandse las: ‘Een bijdrage aan het debat over eschatologie en ethiek’, dacht ik ‘Oh, is er dan een relatie tussen eschatologie en ethiek?’. Nu ik de dissertatie gelezen heb,Lees verder..

Lees meer

Reeds voor de oorlog maakte Karl Barth zijn visie aangaande de (kinder)doop bekend. Het bracht een schok teweeg, vooral ook bij Miskotte. Een briefwisseling volgde. Van Binsbergen rapporteert vanuit het Verzameld Werk, deel II. Langzaam maar zeker verschijnt dank zij het werk van de naar hem genoemde stichting het Verzameld Werk van Dr. K. H.Lees verder..

Lees meer

(uit een interview met J. M. Hasselaar, tot 1983 hoogleraar dogmatiek Utrecht) Van B.: Hans, op één van de Barthkonferenties waarop wij over de doop handelden, heb jij de opmerking gemaakt: de positie van Barths Kirchliche Dogmatik in de kerkgeschiedenis wordt beslist op de doopleer. Toen de doopleer van Barth verscheen in 1967 waren vriendLees verder..

Lees meer