1
De kleine Japanner die niet gedoopt wilde worden. Barth en Takizawa.
2
Thuiskomen
3
Hemelhoog juichend…
4
Doe effen normaal (Cultureel gewicht 5)
5
Karl Barth en de gereformeerde argusogen
6
Bijbelse psychologie voor gevorderden
7
2014: Feestballonnen en snotterdoeken
8
Voorwaarts christenstrijders!
9
Edda en Thora light. Over Vreekamps Als Freya zich laat zien
10
‘Alles is zo mooi, dat ik zingen moet’. Individualiserende tendensen in het Nieuwe Liedboek en in de Opwekkingsbundel
?>

Barth en Takizawa (I) Enige tijd geleden kreeg ik de jongste band van de prestigieuze serie Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie in handen: Karl Barth – Katsumi Takizawa: Briefwechsel 1934-1968. [1] Het boek heeft zo’n 300 pagina’s en u kunt het aanschaffen voor de lieve som van €99,-. Het is jammer dat er zo’nLees verder..

Lees meer

  ‘De eeuwige God is voor u een woning’ (Deut. 33:27a)   De oud geworden Mozes weet waarover hij spreekt, op het moment dat hij Aser zegent met deze woorden. Na veertig jaren aan het Egyptische hof was het eindelijk ‘in zijn hart opgekomen zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken’ (Hand. 7:23). Toen waren zijnLees verder..

Lees meer

Recensie van de liedbundel ‘Hemelhoog’ (2015)   Dit voorjaar verscheen de bundel Hemelhoog: protestants evangelische liedbundel bij uitgeverij Boekencentrum, een kleine twee jaar na het verschijnen van het (Nieuwe) Liedboek. Hemelhoog is het resultaat van een projectmatige samenwerking van het Evangelisch Werkverband met de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad. Er zijn drie verschillendeLees verder..

Lees meer

  Op zondagochtend 31 mei jongstleden was het akelig rustig in de kerk. Na bijna drie jaar predikantschap in Pesse wist ik inmiddels wel waarom: het was dat weekeinde weer tijd geweest voor het jaarlijkse ‘Muziekweekend Pesse’. Dat de week op zondag begint wil er bij de Drenten vooralsnog niet in: een weekend duurt vanLees verder..

Lees meer

  C.M. (Niels) van Driel promoveerde in Leiden op een studie naar B.D. Eerdmans (2005), schreef daarna over neocalvinist Arie Noordtzij (2010) en heeft zich vervolgens beziggehouden met de Barthreceptie in Nederland. In Theologia Reformata verscheen recentelijk een viertal artikelen van zijn hand over de receptie van Barth in behoudend protestants Nederland tussen 1925 enLees verder..

Lees meer

Vergeten boeken: ‘Het gekrookte riet’ van Bernardus Smytegelt   Ook een dienaar des Woords dient met enige regelmaat onder het Woord te verkeren, zo meen ik. Daarom bezoek ik, als het even kan, de weekdiensten van de Gereformeerde Gemeente van Hoogeveen. Met slechts 174 doopleden is het niet verwonderlijk dat deze gemeente aan de uitersteLees verder..

Lees meer

Over 10 jaar Protestantse Kerk en een Gereformeerde boetedag   Het jaar 2014 nadert zijn einde. Tijd om terug te blikken op een gedenkwaardig kerkelijk jaar. De Protestantse Kerk in Nederland vierde haar tinnen jubileum. Als in Drenthe een echtpaar het zestig jaar met elkaar weet uit te houden, geven ze voor de hele familieLees verder..

Lees meer

  Van Iperen over het Evangelisch Werkverband Op 26 juni jl. verdedigde dominee Wilbert van Iperen (1970) met goed gevolg zijn proefschrift met de welluidende titel ‘Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 1995-2010’. Onder dezelfde titel is de studie uitgegeven bijLees verder..

Lees meer

Henk Vreekamp heeft onlangs zijn Veluwe-trilogie voltooid. Na Zwijgen bij volle maan (2003) en De tovenaar en de dominee (2010) is er nu Als Freya zich laat zien. De code van het christendom (2013). Met het nuttigen van deze laatste pennenvrucht heb ik voor het eerst kennisgemaakt met de theologie van Vreekamp. Het had eerderLees verder..

Lees meer

Over de hele breedte van hedendaags kerkelijk Nederland zijn er momenteel twee liedbundels die strijden om voor-rang: het Nieuwe Liedboek (2013) enerzijds en de immer uitdijende Opwekkingsbundel (1978-) anderzijds. Het is van groot belang om de theologie in deze invloedrijke bundels te analyseren, aangezien gezongen liederen grote invloed hebben op het persoonlijke repertoire aan geloofsvoorstellingenLees verder..

Lees meer