1
Geweldloosheid is geen wapen
?>

GEWELDLOOSHEID IS GEEN WAPEN In zijn artikel ‘Geweldloze weerbaarheid in het Midden Oosten?’ in IdW van 5 januari 2013 stelt At Polhuis vragen bij de geweldloze strategie van Naïm Ateek waarover deze schrijft in zijn boek Roep om verzoening, een Palestijnse christen over vrede en recht. Polhuis doet dat als lid van Kerk en Vrede.Lees verder..

Lees meer