1
Ter Schegget op gehoorstand
2
Miskotte, een wensbiografie
3
Bij het sterven van Harry Mulisch
4
Uit de pastorie
5
Zorg (Matteüs 6: 24-34)
6
Inleiding bij de presentatie van de preekbundels van Miskotte
7
Met Ter Schegget in de gemeente
8
De gerechtvaardigde tollenaar (Luc. 18: 9)
9
Uit de pastorie
10
In heel Europa…. (Hand. 16: 16-34)
?>

TER SCHEGGET OP GEHOORSAFSTAND In de zomer van 2001 schreef G.H. ter Schegget vier toespraken die hij in het najaar in Groot Zuid te Amsterdam zou houden. De eerste twee, ‘autonomie’ en ‘tolerantie’, heeft hij nog zelf uitgesproken. De laatste twee, ‘de mens: goed of slecht’ en ‘de menselijkheid van God’ zijn na zijn doodLees verder..

Lees meer

  MISKOTTE, EEN WENSBIOGRAFIE Wie A zegt… Ten behoeve van de bekende boekenlijstjes aan het einde van het jaar, werd mij door de redactie van de bijlage ‘Letter en Geest’ van het dagblad Trouw een interessante vraag gesteld. Over biografieën zou het gaan en naast de obligate vraag welke aanbevelenswaardig waren, werden er nog eenLees verder..

Lees meer

  BIJ HET STERVEN VAN HARRY MULISCH Ooit was de wereld heel overzichtelijk. Men kon een keuze maken uit de grote drie van zowel het cabaret als de lite-ratuur. Als tobberige puber hield ik het graag bij het nihilisme van W.F. Hermans. De constante ironie van Reve was aan mij niet besteed en van MulischLees verder..

Lees meer

  UIT DE PASTORIE Middenin de exegese van de eerste brief aan Timoteüs – een ingewikkeld maar lonend werk, ik wist weinig van de zogenaamde pastorale brieven in het Nieuwe Testament af – bereikt mij de discussie of predikanten zich in hun pre-ken moeten keren tegen coalitieonderhandelingen waarbij de PVV betrokken is. Ik aarzel. HoeLees verder..

Lees meer

  ZORG (Matteüs 6: 24-34) Dit gedeelte van de Bergrede waarin ogenschijnlijk opgeroepen wordt tot zorgeloosheid, wordt wel de Galileese idylle genoemd. En als het weer een beetje meewerkt, heeft het ook een onmiddellijke zeggingskracht die mogelijk ook ontspannend werkt. Zo is het eigenlijk ook, als de zon schijnt. Je ziet de vogels in deLees verder..

Lees meer

  INLEIDING BIJ DE PRESENTATIE VAN DE PREEKBUNDELS VAN MISKOTTE (Kampen, 18 april 2008) Een vriend van me had me er nog zo voor gewaarschuwd: ‘Doe het niet’. Ergens op het wereldwijde web, op de site van de EO nota bene, waren geluidsfragmenten van K.H. Miskotte te vinden. Ik was daar al langer van opLees verder..

Lees meer

  MET TER SCHEGGET IN DE GEMEENTE De Bonders gingen naar Utrecht om Ter Schegget te zien. De sensatie ontging mij als jongerejaars enigszins maar ik hoor het een oudere dispuutsgenoot mij nog verhalen. Ter Schegget verving de colleges van de jonggestorven W.E. Verdonk en de Bonders wilden deze marxistische horizontalist wel eens geheel enLees verder..

Lees meer

  DE GERECHTVAARDIGDE TOLLENAAR ‘Jezus zei tegen hem: “Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham”.’ (Lucas 18: 9, NBV) Gaarne stellen wij ons de scene tussen Jezus en Zacheüs voor als een soort evangelicaal straattheater. Zacheüs was een boef – laat ons zeggen hoog genoteerd inLees verder..

Lees meer

  UIT DE PASTORIE Met verbazing heb ik alle commotie gadegeslagen rondom de toespraak van prinses Máxima bij de presentatie van het WRR-rapport over de nationale identiteit. Veel critici menen dat zij die nationaliteit zou ontkennen maar wie even de moeite neemt om de toespraak na te lezen – kleine moeite, groot plezier maar zeldzaamLees verder..

Lees meer

  IN HEEL EUROPA… Handelingen 16: 16 – 34 Onwillekeurig veert men op als Paulus en zijn gezelschap voor ’t eerst voet aan wal zetten in Europa. Met nadruk wordt gemeld dat de stad Filippi een kolonie is. Rome meldt zich, en het Romeinse recht dat nog altijd de grondslag van ons huidig recht vormt.Lees verder..

Lees meer