1
Reactie op ‘En de Papoea’s dan?’
2
De synodale Oproep over Nieuw-Guinea in In De Waagschaal (III-slot)
3
De Hervormde Oproep over Nieuw-Guinea (II)
4
Nieuw-Guinea weer in de branding (I)
?>

  Reactie op ‘En de Papoea’s dan?’ Met veel van wat Henk van der Steeg schrijft kan ik van harte instemmen. De Papua’s hebben de prijs voor de loop der dingen moeten betalen in termen van duizenden, mogelijk zelfs tienduizenden, vermoorde mensen, van idealen en plannen, van cultuur, natuur en milieu, en van zelfbestemming. DatLees verder..

Lees meer

  De synodale Oproep over Nieuw-Guinea in In De Waagschaal (III-slot) Op 14 juli 1956 reageerde Buskes in zijn rubriek ‘Terzijde’ in een vlammend betoog op Gerretsons tirade in De Telegraaf van 7 juli. Die had onder meer geschreven dat tienduizenden de kerk zouden verlaten naar aanleiding van de Oproep van de Hervormde synode. ‘VolgensLees verder..

Lees meer

De Hervormde Oproep over Nieuw-Guinea (II) In 1949 was de zendingsleiding verdeeld geweest over het niet-overdragen van Nieuw-Guinea. Maar naarmate het dekoloniseringsproces in kracht toenam in de jaren vijftig, en Indonesië in de VN steeds meer gehoor kreeg voor zijn claim dat Nieuw-Guinea tot het grondgebied van Indonesië hoorde, groeiden de aarzelingen. Eerder dan deLees verder..

Lees meer

Nieuw-Guinea weer in de branding (I) Naar aanleiding van een pas verschenen historische studie over Nieuw Guinea schrijft Hans van de Wal (vroeger zendingspredikant in Indonesië, nu predikant in Arhem) in drie korte af;everingen over de geruchtmakende kwestie van de overdracht van dit Rijksdeel.Na de algemene inleiding komt de houding van de Hervormde Synode aanLees verder..

Lees meer