1
Van bijbelse naar publieke theologie?
2
Kerk en Mammon
3
Spiritualiteit en geloof
4
Als de ouderdom toeslaat
5
Kuitert opnieuw
6
Het zelf en de ander
7
Genesis 1: 26, 27
8
Scheiding en trouw
9
Islam en christendom
10
Wie is mijn naaste?
?>

VAN BIJBELSE NAAR PUBLIEKE THEOLOGIE? Zo hard als het pamflet van Ruard Ganzevoort Spelen met heilig vuur1 bij mij en anderen aankwam, zo hard bleken zijn ‘geloof’ en ‘ongeloof’ niet te zijn. In een gemeentebijeenkomst trachtte hij nadere uitleg en toelichting te geven op wat hij geschreven heeft. Bijvoorbeeld: ‘De binding aan de kerken is voorLees verder..

Lees meer

KERK EN MAMMON Het was een actueel onderwerp, op de najaarsconferentie begin oktober in Nijkerk, die bezocht werd door ruim 100 mannen en vrouwen: predikanten, kerkelijke werkers en belangstellenden. Het gaat in dit artikel niet om een verslag van de dag waarin de lezingen van Arjo Klamer en Herman Noordegraaf het hoofdgerecht waren, maar mijnLees verder..

Lees meer

SPIRITUALITEIT EN GELOOF Afgelopen januari werden de media naast alle politieke en economische zaken onder meer gevuld met berichten over spiritualiteit. Hoewel het thema sinds de New Age-hausse al jaren lang door de woorden ‘zingeving’, ‘bezinning’ en ‘heling’ besproken wordt en de Maand van de Spiritualiteit reeds sinds 2007 over ons land waait, is mijLees verder..

Lees meer

ALS DE OUDERDOM TOESLAAT Wie boven de 80 is en zich bevindt in de 4e fase van het leven, maar zich nog niet bewust is of wil zijn van het feit dat hij of zij tot de categorie ouderen behoort, wordt door de media wel wakker geroepen. De generatie waartoe ik behoor (84) en watLees verder..

Lees meer

KUITERT OPNIEUW Hij kijkt ernstig en waarschijnlijk terecht. Want weer gaat Kuitert ons vertellen dat ons geloof een nutteloze zaak is want slechts ‘verbeelding’die we ons voorspiegelen als hulp en troost in het leven. In Alles behalve kennis met 300 pagina’s tracht Kuitert nogmaals argumenten aan te reiken die mensen moeten overtuigen dat wat wijLees verder..

Lees meer

  HET ZELF EN DE ANDER   Soms wordt ons denken op een bepaalde manier geconfronteerd met een verwarrende samenhang. Niet alleen in de politiek, maar ook in de theologie of in een samenvallen van beide. In de politieke golfslag van deze maanden viel mij op hoe één van de nieuwe partijen genaamd ‘MenS’ pleitteLees verder..

Lees meer

  GENESIS 1 : 26, 27 Eerst een blik op de vertalingen: Staten Vertaling: 26: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben…… 27: En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep Hij ze. NBG 1952:Lees verder..

Lees meer

  SCHEIDING EN TROUW Er kan ons van alles overkomen op de weg van het leven, door schuld of onschuld. Soms gaat het goed, soms ook niet. Dat is niet erg als het iets onbelangrijks en vervangbaars is; dat hoort bij de beweging en dingen van het leven. Maar het is erg, zelfs ernstig alsLees verder..

Lees meer

  ISLAM EN CHRISTENDOM Op 11 mei kwamen 130 belangstellenden af op een door de PKN georganiseerde dag over ‘A common World’, het document van meer dan honderd moslimgeleerden waarin zij pleiten voor een gemeenschappelijk fundament met christenen. At Polhuis reageerde op dit document in IdW 6, wat Christine Smalbrugge-Hack aanzette tot de volgende bijdrage,Lees verder..

Lees meer

  WIE IS MIJN NAASTE? De vraag naar ‘de naaste’ in Lucas 10,25 lijkt een slimme strikvraag van een schriftgeleerde. Want wie wel en wie niet van de velen? Voor ons is het een vraag die onder gemeenteleden en pastores vaak eenvoudig beantwoord wordt. Niet moeilijk: we kunnen kiezen: we komen in het leven zoveelLees verder..

Lees meer