1
Groene theologie
2
Evolutie & ethiek
?>

Duurzaamheid, klimaatdoelen, energietransitie, dierenwelzijn: de kranten staan er vol van. Allerlei disciplines worden in het maatschappelijke debat over deze zaken betrokken: van de natuurwetenschappen tot de psychologie en van de politieke wetenschappen tot het bestuursrecht. Een vakgebied dat doorgaans in dit rijtje ontbreekt, is de theologie. In Nederland wordt er nauwelijks onderzoek gedaan naar deLees verder..

Lees meer

  EVOLUTIE & ETHIEK Er lijkt geen zegen te rusten op het begrippenpaar ‘evolutie’ en ‘religie’. Zodra iemand deze beide begrippen in één zin gebruikt, is er een conflict geboren. Dat is al 200 jaar het geval. Bij de publicatie van The Origin of Species in 1859 was er in Engeland al minstens een halveLees verder..

Lees meer