1
Naumburg
2
Kerk en Israël – Naam en Opdracht
3
‘Waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn’
4
Psalm 117
5
Kerk en Israël
6
Over God gesproken
7
Herbronning van de ethiek (II)
8
Herbronning van de ethiek
9
Over Hosea I
10
‘Kerkachtig’, zei de paus
?>

NAUMBURG Naumburg, de plaats waar Nietzsches moeder woonde, waar hijzelf van veilige kinder- en jeugdjaren genoot, oefende in zijn leven een constante zuigkracht uit, waaraan hij zich moest ontrekken om filosoof te kunnen zijn. Zwervend onder andere in Genua stortte zijn al aangedane geest steeds verder in, en zo begon voor hem de terugweg naarLees verder..

Lees meer

KERK EN ISRAËL – NAAM EN OPDRACHT Onder de titel ‘Afscheid van Israël’ maakt Wessel ten Boom ons in het vorige nummer deelgenoot van zijn zorgen over ontwikkelingen binnen de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël. Een (eventuele) wijziging van de naam “Raad voor Kerk en Israël” in “Raad voor kerk en Jodendom”Lees verder..

Lees meer

  “WAAR IK BEN ZAL OOK MIJN DIENAAR ZIJN.” Het bewogen artikel van Coen Constandse in IdW 41/6 heeft mij er op mijn beurt weer toe bewogen om er op in te gaan. Want dat verdient dit artikel mijns inziens. Het verdient in de eerste plaats een bevestiging: ik ben blij met zijn bijdrage, metLees verder..

Lees meer

PSALM 117 At Polhuis vraagt in het vorige nummer aandacht voor het Commentaar van J.J.P.Valeton op de psalmen. Daarna werd van Valeton de vertaling en toelichting van Psalm 117 afgedrukt. Daar stonden twee uitspraken in, die nadere aandacht verdienen. De eerste luidt: ‘De betrekking waarin God Israël eenmaal tot zich heeft geplaatst, is van blijvendeLees verder..

Lees meer

KERK EN ISRAËL Een stem uit de VS tegen de theologie van de plaatsvervanging Via het tijdschrift “Israël en de Kerk”, een uitgave van de stichting van “Christenen voor Israël’, een stroming met een evangelical-inslag, maakte ik kort geleden kennis met het boek “The God of Israel and Christian Theologie” van R. Kendall Soulen, verbondenLees verder..

Lees meer

OVER GOD GESPROKEN Luchtig tegendraads Er wordt over God heel wat afgepraat binnen en buiten kerken. God wordt er ook heel wat bijgehaald, zo maar zonder erbij na te denken, al dan niet in uitdrukkingen die door velen als ‘vloeken’ worden beschouwd. De atheïstisch genoemde ds Hendriks schreef er een boek over, dat hemzelf ergLees verder..

Lees meer

  HERBRONNING VAN DE ETHIEK (II) Consequenties voor de ethiek van bemiddelde mensen Omdat wie christen probeert te zijn, gelooft dat Jezus allereerst de Messias is van Israël, is Israël de eerste ethische opgave van de kerk. De kerk dient er (mede) voor te zorgen, dat er een Joodse Torahgemeenschap in en rond Jeruzalem PesachLees verder..

Lees meer

  HERBRONNING VAN DE ETHIEK Een pleidooi vanwege de explosief toegenomen middelen U, lezer, lezeres van dit blad bent waarschijnlijk ‘bemiddeld’. De gemiddelde westerse mens is bemiddeld – zij het lang niet iedereen. We beschikken over vele middelen. Geld is er maar één van. U en ik hebben het druk met onze ‘middelen’, onze mobiliteitsmiddelenLees verder..

Lees meer

  OVER HOSEA 1 Een uitnodiging aan Wessel ten Boom en Aart van den Dool, om de discussie voort te zetten. De discussie tussen Rens Kopmels, Aart van den Dool en Wessel ten Boom gaat waarachtig ergens over. Hoofdthema was de verhouding tussen man en vrouw. Die verhouding heeft in de gehele bijbel een absoluutLees verder..

Lees meer

  ‘KERKACHTIG’, ZEI DE PAUS Hoewel al enige tijd geleden gedaan, (1) blijft de uitspraak van de paus, dat de Protestantse Kerken ‘kerkachtig’ zijn, voor ons en voor hem van belang. Want noch de Rooms Katholieke Kerk, noch de Oosters Orthodoxe Kerken (die ook in de categorie ‘kerkachtig’ werden geplaatst) noch de Protestantse kerken zullenLees verder..

Lees meer