1
Meditatie – De drie gebroeders
2
Meditatie – Uw vrijmoedigheid  (Hebreeën 10:35)
3
De verlegenheid van het ambt
4
Meditatie: De vierde dag
5
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling
6
De goede strijd
7
God heeft tijd voor ons
8
God heeft tijd voor ons
9
In onmacht sterk (meditatie)
10
Innige band (meditatie)
?>

“Want deze mijn zoon was dood, en is weer levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.”  (Lukas 15:24) Het is één van de meest intrigerende verhalen uit de Schrift, de gelijkenis van de verloren zoon. Ogenschijnlijk eenvoudig in zijn strekking, maar tegelijk van een niet te peilen diepte.  Niet alleen omdat hij dieLees verder..

Lees meer

Vrijmoedigheid is een gave. Het is niet een gestemdheid, maar een gesteldheid (Koopmans). Niet iets van het gevoel, maar van het zijn. Het is namelijk het staan in de vrijheid van Christus, staan op zijn Woord, en dat in een wereld waar men niets ziet dan het tegenstrijdige ervan. Wij zien dood, waar Hij onsLees verder..

Lees meer

Het is voor de kerk een hoogst aangelegen vraag, de vraag naar het ambt. Niet omdat het zou gaan om de positie van de dominee (dat mag in een domineeskerk misschien de cruciale kwestie zijn), maar het is een aangelegen vraag op het fundamentele niveau. De vraag naar het ambt is ten diepste de vraagLees verder..

Lees meer

‘…het is reeds de vierde dag!’ (Johannes 11:39) In de Schrift is de derde dag beslissend. Ten derden dage is Jezus opgestaan. En op de derde dag was er een bruiloft in Kana. Maar als we dan in de geschiedenis van Lazarus lezen, dat Lazarus reeds vier dagen in het graf lag (Joh. 11:17), kanLees verder..

Lees meer

  Het in 2013 verschenen nieuwe liedboek heeft een rubriek ‘bevrijdingsdag’ (in de afdeling ‘getijden van het jaar’), waarin twee liederen staan: het Wilhelmus (lied 708), en het lied ‘Nooit lichter ving de lente aan’ (lied 709). Bij beide liederen hoort de naam Ad den Besten. Van het laatste is hij de dichter, over hetLees verder..

Lees meer

  Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent. (1 Timotheüs 6:12a) Het geloof is een strijd. Het staat immers altijd in een spanning. Hoe houd je het vol? Hoe kun je in het geloof volharden en trouw zijn? Want zoveel is er dat het weerspreekt.Lees verder..

Lees meer

Barth voor beginners IV Karl Barth heeft ons een groot en indrukwekkend oeuvre nagelaten, dat de één vervult met bewondering, de ander met ergernis. Waarom zoveel woorden? Zijn Kirchliche Dogmatik omvat 14 dikke banden, en nog meer waren voorzien. Of waarom zulke grote woorden? Hem werd openbaringspositivisme verweten; zijn dogmatiek beschouwd als een huis zonderLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners IV   Karl Barth heeft ons een groot en indrukwekkend oeuvre nagelaten, dat de één vervult met bewondering, de ander met ergernis. Waarom zoveel woorden? Zijn Kirchliche Dogmatik omvat 14 dikke banden, en nog meer waren voorzien. Of waarom zulke grote woorden? Hem werd openbaringspositivisme verweten; zijn dogmatiek beschouwd als een huisLees verder..

Lees meer

‘Hij is verzocht geweest als wij, zonder zonde’ (Hebr. 4:15)   “Wij allen kunnen veel meer dan de Here Jezus, toen Hij op aarde was”, zegt Kohlbrugge naar aanleiding van deze Hebreeëntekst. Wat kunnen wij méér dan Jezus gekund heeft? Wat is het verschil? Het verschil is dat wij altijd nog iets kunnen. En daarinLees verder..

Lees meer

Hebreeën 2:12-13   De Zoon schaamt zich niet “hen broeders te noemen” (Hebr. 2:11). De reden dat Hij zich niet schaamt, is dat Hij zich vereenzelvigd heeft met ons in onze kwetsbaarheid van zonde en dood. Wij horen bij Hem, zoals Hij bij ons hoort. Deze innige band komt hier tot uitdrukking in een drietalLees verder..

Lees meer